IMAX

imaximax IMAX (z anglického Image MAXimum – maximum obrazu) je označení formátu velkorozměrového kinematografického systému vyvinutého spočností IMAX Corporation, který je založen na použití negativu šíře 65 mm a kopií zhotovených na 70mm pozitivním materiálu (místo klasického formátu 35 mm), díky čemuž se daří dosáhnout značně lepšího rozlišení a většího obrazu. Standardní plátno pro IMAX systém má rozměry 22×16 m a udávané rozlišení je 10000×7000 obrazových bodů.

Existuje několik systémů založených na této technologii:

  • IMAX – klasický systém promítání obrazu pomocí speciálního promítacího zařízení, jehož výsledkem je ale do jisté míry prostorový dojem díky vyplnění zorného pole diváků
  • IMAX Dome (dříve OMNIMAX) – promítání obrazu na sférickou projekční plochu, která lépe vyplňuje periferní vidění a navozuje tak lepší pocit prostorovosti obrazu.
  • IMAX 3D – synchronní projekce dvojice obrazů stereoskopicky nasnímaných dvěma kamerami nebo jednou speciální dvojitou kamerou, jež odpovídá pozorování scény oběma očima (3D film). Speciální technologie, jejíž součástí jsou buď polarizační, nebo elektronické závěrkové brýle, brýlí umožní divákům vidět obraz náležející vjemu pravého oka jen pravým okem a levý obraz odpovídající vjemu levého oka jen levým okem. Diváci tedy vidí scénu podobně, jako by se vlastníma očima dívali na skutečnost a promítaný obraz proto vidí prostorově, neboli trojrozměrně.
  • IMAX MAGIC CARPET (TAPIS MAGIQUE) – duální systém. Jeden obraz je promítán před diváky jako v konvenčním kině, druhý do prostoru pod sedadly. Řady sedadel v hledišti jsou dál od sebe, v pruzích mezi nimi jsou prosklené průhledy na spodní obraz. Diváci tak mají dojem, že se vznášejí v prostoru. Jediné kino tohoto druhu je v parku Futuroscope v Poitiers ve Francii. Filmy: Flowers in the Sky, Travellers by Air and by Sea.
  • IMAX HD – snímání a projekce se děje při dvojnásobné obrazové frekvenci, tj. 48 obr/s.
  • IMAX Solido – 3D systém, kde jsou stereoskopické dvojice obrazů pro pravé a levé oko umístěny střídavě na jediném filmovém pásu. Projekce probíhá opět dvojnásobnou frekvencí 48 obr./s. V tomto případě nelze použít polarizační brýle, ale elektronické závěrkové brýle na bázi LCD.
  • IMAX MPX – zjednodušená levnější 3D verze pro multiplexy. MPX = multiplex. Kino pro IMAX MPX nemá tak strmé hlediště, v důsledku toho obraz není tolik vysoký, ale promítá se s poměrem stran přibližně 1 : 1,75. Takovým kinem je například Pathé Imax ArenA v Amsterdamu.

IMAX – Technické podrobnosti

Obraz

Extrémně velkého obrazu s vynikajícím rozlišením se formátu IMAX daří dosáhnout díky netradičně použitému filmovému negativu: 70mm formát je perforován na horním a spodním okraji a celý pohyb je tedy horizontální (na rozdíl od běžného vertikálního běhu negativu). Díky tomu má každé políčko rozměry 69,6×48,5 mm (namísto obvyklých 48,5×22,1 mm pro 70mm negativ) – aby projektor stihl promítnout standardních 24 snímků za vteřinu, musí se filmový pás pohybovat třikrát rychleji než normálně. Tento formát se označuje jako 1570 (nebo také 15/70) podle patnácti perforačních okének na každé políčko. Existují ale i jiné formáty IMAX:

  • 1070 GOTO – 10 perforačních otvorů na okénko (japonský systém, rozšířený pouze v Asii)
  • 870 IWERKS – 8 perforačních otvorů na okénko, vertikální posun (zmenšenina IMAX)
  • 570 – 5 perforačních otvorů na okénko, vertikální posun (pro srovnání: klasický 70mm záznam)

Zajímavé je, že natáčení probíhá na šířku negativu 65 mm (jako u klasického velkoformátového záznamu, kde zbývajících 5 mm bylo určeno pro zvukovou stopu), takže při použití formátu 1570 je třeba záběr při kopírování na distribuční kopie nepatrně zvětšit.

Projekční zařízení

Projekční mechanismus IMAX je velmi komplikovaný a obsahuje řadu jedinečných technických řešení, aby byla uchována velká kvalita filmového záznamu i při mnohonásobném zvětšení a velké rychlosti projekce. Například jako světelné projekční zdroje se používají 7 –15 kW xenonové vybojky, celý projektor pak važí až 1,8 tuny.

Zvuk

Šestikanálový zvukový záznam IMAX není připojen k filmovému pásmu – dříve se využívalo 35mm magnetického záznamového pásku, později byl zvuk v digitální formě uložen na několik samostatných CD. Dnes se používá systém DTAC, kdy je zvuk nahrán na pevný disk řídícího počítače ve formě 6.1kanálového bezkompresního záznamu, který používá vzorkování 96 kHz/24 bit.

Uspořádání kinosálu

Odlišné od klasických kin je také hlediště IMAX, které svým strmým stoupáním (až 23 stupňů) umožňuje z každé řady nezastíněný výhled na projekční plátno a tím i lepší vnímání filmu včetně prostorového dojmu.

fuga mobilya